Identiteit

Naam website : Semactic
Adres : https://semactic.com
Eigenaar: Semactic SRL

App Hosting dienst : Google Belgium SA – BE 0878.065.378 – Etterbeeksesteenweg 180, 1040 Brussel. Server gehost in Ghislain, BE.

Publieke Site Hosting onderhoudsdienst : Kinsta Inc. – https://kinsta.com/legal/data-processing-addendum/
Server gehost door Google met Kinsta.

Bedrijf

Semactic SRL, kapitaal van 3000 euro – RPM Nivelles
Bedrijfsnummer : 0743.670.690
VTA : BE.0743.670.690
Adres : Rue du Géant, n°8, bte 20
1400 Nijvel
België
0499 10 15 88 – [email protected]

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.

Informatie

De informatie en documenten op de site worden louter ter informatie aangeboden, zijn niet volledig en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de site vallen.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de site.

Interactie

Gebruikers van de site kunnen er optioneel inhoud plaatsen, die op de site verschijnt in speciale ruimtes (vooral via commentaar). De gedeponeerde inhoud blijft onder de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de volledige juridische aansprakelijkheid op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechtvaardiging alle door gebruikers geplaatste inhoud te verwijderen die niet voldoet aan het ethisch handvest van de site of aan de geldende wetgeving.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle elementen die toegankelijk zijn op de site (teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van Semactic SRL, met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten of de rechten van ‘gebruik’. 1

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Semactic SRL.23

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en kan worden vervolgd. 4

De merken en logo’s op de site zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

Links

Uitgaande links

De eigenaar van de site wijst alle verantwoordelijkheid af en is niet betrokken bij de verwijzing via hyperlinks, van derde bronnen aanwezig op het Internet netwerk, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links

De eigenaar van de site staat hyperlinks naar een van de pagina’s van deze site toe, mits deze ondubbelzinnig worden gepresenteerd (geen iframe) om te voorkomen:

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor de verwijdering van een link te vragen indien hij van mening is dat de bronsite de aldus gedefinieerde regels niet respecteert.

Vertrouwelijkheid

Elke gebruiker beschikt over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een identiteitsbewijs. 5 6 7 8

Zie het privacybeleid voor meer informatie: Privacybeleid

GDPR

De gebruiker wordt er tevens op gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de Site automatisch één of meer cookies op zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd. De regels die van toepassing zijn op cookies zijn beschikbaar in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op onze Site onder het tabblad “Juridische kennisgevingen en persoonsgegevens”. De gebruiker heeft de mogelijkheid bepaalde soorten cookies te aanvaarden of te weigeren, indien deze niet van het “functionele” type zijn.

Zie het cookiebeleid voor meer informatie: Cookiebeleid

Wijziging van juridische aankondigingen

Semactic SRL behoudt zich het recht voor de inhoud van deze wettelijke vermeldingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt derhalve verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Let us personalize your experience!

We’re excited to offer you a custom-made free trial of our product, handcrafted by our experts to ensure you enjoy the best possible experience. To get started, simply share your contact details with us and our dedicated team will reach you & set up your account, fine-tuning it to match your preferences and requirements.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool

Laat ons uw ervaring personaliseren!

We zijn verheugd om u een op maat gemaakte gratis proefversie van ons product aan te bieden, handgemaakt door onze experts om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Om te beginnen, deelt u gewoon uw contactgegevens met ons en ons toegewijde team zal u bereiken en uw account instellen en afstemmen op uw voorkeuren en vereisten.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool