SEO projectmanagement: 5 stappen voor een duurzame natuurlijke verwijzing

Picture illustrating post-its to manage your SEO properly

In SEO projectmanagement, net als in veel andere disciplines, is uitvoering de sleutel. Het beheersen van het SEO-jargon – van titels tot gestructureerde gegevens en de nieuwste netlinktechnieken – helpt natuurlijk bij SEO-projectmanagement; maar toegepast zonder nadenken of methode, zullen deze tactieken in het beste geval verkeer genereren (niet noodzakelijkerwijs het verkeer waarnaar u op zoek bent) en in het slechtste geval… een grote verspilling van tijd (en geld) zijn. Hier zijn 5 stappen om op lange termijn kwalitatieve SEO-resultaten te garanderen.

Waarom een SEO-project opzetten?

SEO (Search Engine Optimization) bestaat uit het uitvoeren van verschillende verbeteringsacties op uw website om de zichtbaarheid in zoekmachines te vergroten, en zo verkeer aan te trekken dat zich op uw producten/diensten wil abonneren. Dit alles “gratis”, d.w.z. zonder mediabudget. SEO vergt denkwerk, coördinatie en een vleugje geduld, maar als het goed wordt uitgevoerd, levert het een bijzonder interessant rendement op.

Hoe beheert u uw SEO-project, en waar begint u?

SEO projectmanagement: 5 stappen voor een duurzame natuurlijke verwijzing 1

Ken uw publiek

Er gaat geen week voorbij zonder dat we op de een of andere manier bewust worden gemaakt van de klantgerichte benadering. Dit artikel vertelt u verder niets – geen onderbreking in zicht, sorry. Maar van concept naar praktijk is er een niet zo voor de hand liggende stap te nemen.

Om een SEO project management te starten, moet je eerst weten met wie je praat. Probeer naast het sociaal-demografische profiel (locatie, geslacht, leeftijd, functie…) te begrijpen hoe de mensen die u wilt bereiken zich gedragen en hoe zij zich verhouden tot uw producten/diensten:

   • Wat zijn hun ambities, hun angsten, hun vragen?

   • Wat zijn hun behoeften, hun belangen, hun motivaties?

   • Wat zoeken ze op Google (Bing, Yahoo, Qwant of andere)?

  Zodra u deze informatie hebt, moet u in staat zijn om uw SEO personas .

  Bepaal uw SEO-strategie

  Wanneer u een beter inzicht hebt in uw doelstellingen en hun gebruik van zoekmachines, bent u klaar om uw SEO-strategie te bepalen. Waaruit bestaat het?

  Een semantische analyse uitvoeren

  Het doel is de in stap 1 vastgestelde thema’s en trefwoorden te vergelijken met de realiteit van de zoekopdrachten die dagelijks in zoekmachines worden uitgevoerd, om zich te positioneren op de beste SEO-mogelijkheden. Deze worden bepaald door:

    • het volume van de zoekopdrachten met betrekking tot het trefwoord: het aantal zoekopdrachten per maand (gemiddeld)

    • de concurrentie: d.w.z. het aantal websites dat reeds op dit trefwoord is gepositioneerd

    • “zakelijk” belang: is dit trefwoord nauw verbonden met de producten/diensten die uw bedrijf aanbiedt? Is de zoekintentie achter deze zoekopdracht interessant voor uw bedrijf?

   Houd via uw bureau of met behulp van SEO-software rekening met uw huidige zichtbaarheid op deze zoekwoorden, en die van uw concurrenten; dit wordt uw uitgangspunt om uw SEO-doelstellingen nauwkeurig te bepalen.

   Uw SEO-doelstellingen bepalen

   Welke resultaten wilt u bereiken? Met welke indicatoren (KPI SEO) gaat u rekening houden om de verwezenlijking ervan te meten?

     • Aantal leads/verkopen gegenereerd door organische bezoeken

     • Toename van SEO verkeer

     • Organische klikfrequentie

     • Prestaties van uw pagina’s

     • Organisch bereik = aantal keren dat uw site verschijnt in de SERP (Search Engine Results Page)

     • Posities op uw sleutelwoorden en hoofdthema’s

    Zodra dit werk is gedaan, kunt u uwSEO-strategie specificeren.

    Uw website optimaliseren en inhoud creëren

    Een SEO-projectteam definiëren en coördineren

    SEO is gebaseerd op 3 onderling afhankelijke pijlers: inhoud, techniek en vertrouwen. Om resultaten te boeken is het daarom meestal nodig om in teamverband aan de optimalisatie van een website te werken. Deze realiteit wordt soms onderschat in SEO, maar is toch essentieel.

    Het identificeren en betrekken van resource-mensen vanaf het begin van de SEO-reflectie blijkt vaak een bepalende factor te zijn in het succes van een SEO-project.

    SEO-audit en taakbeheer

    Zodra het projectteam is geïdentificeerd, moeten de verschillende uit te voeren SEO-optimalisaties worden bepaald. Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van uw behoeften en verwachtingen:

      • Laat een complete SEO-audit (inclusief meestal semantische analyse) uitvoeren door een SEO-bureau/freelancer.

      • Voer de SEO-audit zelf uit, met behulp van een crawler software*.

     Dan is het aan jou! Op basis van de terreinanalyse wijst u de verschillende taken binnen het projectteam toe en volgt u de geleidelijke uitvoering ervan. Wat de inhoud betreft, denk aan het optimaliseren van uw bestaande pagina’s en artikelen voordat u begint met het massaal schrijven van nieuwe inhoud; u zult aan efficiëntie winnen.

     Ontdek hoe Semactic SEO software deze stap vereenvoudigt door de analyse van uw site, het genereren van SEO aanbevelingen en het toezicht op de uitvoering ervan, continu te automatiseren.

     De SEO-impact meten

     Er zijn twee meetniveaus: het operationele niveau, wekelijks of zelfs dagelijks (SEO-monitoring), en het meer strategische niveau, waarop het belangrijk is zich regelmatig te richten, maar met voldoende afstand tot de uitgevoerde optimalisaties (SEO-rapportage).

     SEO controle

     Wij controleren de goede uitvoering van de optimalisaties, de evolutie van de posities op de sleutelwoorden, de prestaties van de herwerkte of gecreëerde pagina’s, … Controleer ook de prestaties van uw concurrenten (direct of indirect) omdat ze uw werk in uitvoering kunnen beïnvloeden of u nieuwe ideeën kunnen geven. Vergeet niet uw kleine overwinningen te vieren; dat draagt bij tot de algemene motivatie!

     Voor deze operationele SEO monitoring kun je bijvoorbeeld Google Analytics en de Google Search Console gebruiken in combinatie met een SEO tracking tool.

     SEO rapportage

     SEO-rapportage is vaak bedoeld om te worden gedeeld. Het doel ervan is de voortgang van de organische zichtbaarheid te laten zien in vergelijking met de gestelde doelen en de concurrentie. In deze rapportage worden alleen de belangrijkste SEO KPI’s (gedefinieerd in stap 1) opgenomen en wordt meer aandacht besteed aan trends en de “zakelijke” impact, zoals het effect van natuurlijke verwijzingen op de algemene zichtbaarheid van de site, het verkeer en de verkoop.

     Uw strategie aanpassen

     Dankzij SEO monitoring en reporting beschikt u over alle elementen om uw strategie aan te passen in functie van de behaalde resultaten of nieuwe gedetecteerde kansen. SEO is een continu proces: u moet uw optimalisaties laten evolueren op het tempo van uw publiek en de algoritmen van Google.

       • In combinatie met SEA is het bijzonder krachtig omdat het u in staat stelt de kwaliteit van uw pagina’s te verbeteren en uw mediabudgetten (CPC of CPA) te verlagen voor dezelfde prestaties. Gebruik organische en betaalde zoekopdrachten samen om uw digitale strategie te versterken en uw prestaties te maximaliseren.

      SEO is daarom een solide basis waarop u uw hele digitale strategie kunt baseren. Het beheersen van SEO projectmanagement stelt u in staat uw concurrenten een stap voor te zijn, terwijl u wendbaar blijft en aandacht hebt voor de behoeften van uw markt.

      U wilt meer weten over SEO project management? Neem contact op met het Semactic team om uw SEO ambities te bespreken.

      Céline Naveau

      Céline Naveau

      Céline is the co-founder of Semactic, an innovative SEO solution launched in 2020. Passionate about SEO for over 10 years, she has accumulated a wealth of experience as an SEO consultant, with a particular affection for e-commerce and news sites. Before joining Semactic, Céline worked for a well-known digital agency in Belgium, where she coordinated a team of experts in search marketing, social ads and analytics. She also has extensive marketing and project management experience in national and international companies.

      Register to our newsletter

      Related Posts

      Let us personalize your experience!

      We’re excited to offer you a custom-made free trial of our product, handcrafted by our experts to ensure you enjoy the best possible experience. To get started, simply share your contact details with us and our dedicated team will reach you & set up your account, fine-tuning it to match your preferences and requirements.

      Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool

      Laat ons uw ervaring personaliseren!

      We zijn verheugd om u een op maat gemaakte gratis proefversie van ons product aan te bieden, handgemaakt door onze experts om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Om te beginnen, deelt u gewoon uw contactgegevens met ons en ons toegewijde team zal u bereiken en uw account instellen en afstemmen op uw voorkeuren en vereisten.

      Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool