Nieuwe voorwaarden van Google voor de modus Vidéo : Google publiceert video’s alleen in de zoekresultaten wanneer ze zijn geïdentificeerd als de belangrijkste inhoud van de pagina.

Google video update news 2023

Google heeft onlangs een uitbreiding aangekondigd van zijn eisen voor video’s die verschijnen in de zoekresultaten, onder andere in de “modus Vidéo” van Google. Deze wijziging betekent dat video’s voortaan de hoofdinhoud van de pagina moeten zijn om te worden weergegeven in de zoekresultaten en modus vidéo. Als een video niet het hoofdbestanddeel van een pagina is, wordt deze niet weergegeven in de zoekresultaten of in de videozoekmodus van Google Search.

Wat is de impact op SEO-optimalisatie van video’s?

Deze wijziging, die ongeveer een maand zal duren om volledig in werking te treden, heeft meerdere belangrijke gevolgen. Bovendien heeft het invloed op de manier waarop video’s worden geïndexeerd en weergegeven in onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld, de typen pagina’s waar het videomateriaal secundair is ten opzichte van de tekstuele inhoud, zoals de billets de blog waar het videomateriaal complementair is, de pagina’s met productbeschrijvingen met videomateriaal, of pagina’s van de categorie vidéo met meerdere video’s van hetzelfde belang, zijn waarschijnlijk minder geschikt om hun video’s in deze resultaten te laten verschijnen.

En termes d’impact sur Google Search Console, les changements affecteront les rapports vidéo. Video’s die niet de hoofdinhoud van een pagina zijn, verschijnen als “Aucune vidéo indexée” in de console. Dit betekent dat het aantal pagina’s met videobestanden aanzienlijk is afgenomen, evenals het aantal videobestanden in verschillende rapporten.

Voor eigenaars van websites en contentmakers is het belangrijk om de pagina’s zo te structureren dat de video’s het middelpunt vormen. Cela pourrait nécessiter une réévaluation de la façon dont le contenu vidéo est intégré sur les sites web, en particulier pour ceux qui dépendent fortement du trafic généré par les résultats de recherche vidéo.

Hoe optimaliseer je een webpagina om een video in Google te kunnen weergeven?

  1. Faire de la Vidéo le Contenu Principal: Zorg ervoor dat de video het centrale element van de pagina is. Maak geen reclame tussen te veel tekstuele of visuele inhoud.
  2. Inhoud van hoge kwaliteit rond de video: Hoewel de video het belangrijkste onderdeel is, moet de inhoud bij de video relevant en van goede kwaliteit zijn en een context of aanvullende informatie bieden.
  3. Utilisation des Balises et Métadonnées: Utilisez des balises HTML appropriées pour la vidéo et incluez des métadonnées riches (comme les balises schema.org) pour aider Google à comprendre le contenu de la vidéo.(https://schema.org/VideoObject)
  4. Toegankelijkheid en reactiviteit: Zorg ervoor dat de video gemakkelijk toegankelijk is op alle apparaten, vooral op mobiele apparaten. De pagina moet ook snel worden geladen.
  5. Optimale integratie van video: La vidéo doit être intégrée de manière à être facilement lisible et accessible, sans nécessiter des actions supplémentaires complexes pour l’utilisateur.

Altijd dezelfde logica…

Kortom, deze werkwijze van Google is bedoeld om de relevantie en de kwaliteit van de zoekresultaten voor gebruikers te verbeteren door te garanderen dat de vertoonde video’s daadwerkelijk het middelpunt van de belangstelling van de weergegeven pagina’s vormen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de videocontenusstrategie van websites, die verplicht om prioriteit te geven aan video’s en deze op een meer opvallende manier te benaderen.

Bronnen:

Artikel op Search Engine Land: Google breidt video-eisen voor “Video Mode” uit

Officiële blog van Google Search Central: Videomodus toont alleen pagina’s met video als belangrijkste inhoud.

Picture of Kevin Coppens

Kevin Coppens

Kévin begon zijn carrière als financieel auditor bij PWC en richtte zich daarna op digitale marketing met een specialisatie in web analytics. Al snel kreeg hij de functie van Head of Analytics, die hij opbouwde en ontwikkelde met het oog op permanente innovatie. Nieuwsgierig en creatief, Kévin is onverzadigbaar als het gaat om het vinden van nieuwe ideeën voor klanten. Zijn leergierigheid heeft er onder andere toe geleid dat hij zich al op jonge leeftijd heeft bekwaamd in coderen, een vaardigheid die essentieel is geworden voor iedereen die een actieve rol wil spelen in de digitale wereld. Als ondernemer in hart en nieren heeft hij in 2016 zijn eerste start-up opgericht en volgt hij alles wat met ondernemerschap te maken heeft op de voet.

Register to our newsletter

Related Posts

Google Bard, the Generative AI of Google
Google Bard is nu live in Europa!

Het is er eindelijk! Bard, Google’s Generative AI antwoord op ChatGPT, is eindelijk beschikbaar in nieuwe

Let us personalize your experience!

We’re excited to offer you a custom-made free trial of our product, handcrafted by our experts to ensure you enjoy the best possible experience. To get started, simply share your contact details with us and our dedicated team will reach you & set up your account, fine-tuning it to match your preferences and requirements.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool

Laat ons uw ervaring personaliseren!

We zijn verheugd om u een op maat gemaakte gratis proefversie van ons product aan te bieden, handgemaakt door onze experts om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Om te beginnen, deelt u gewoon uw contactgegevens met ons en ons toegewijde team zal u bereiken en uw account instellen en afstemmen op uw voorkeuren en vereisten.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool