SEO workflow, een echte impact booster

Photo of a SEO planning, from idea to achievment

Cin tegenstelling tot wat dan u misschien denkt, SEO is niet alleen een zaak voor SEO-experts. Ook andere actoren, van verschillende diensten, zijn hierbij betrokken. Bedrijven hebben echter vaak moeite om deze verschillende actoren te coördineren en de taken tussen hen te verdelen. Gevolg? Te weinig implementaties, teleurstellende SEO-resultaten en wijdverbreide frustratie.
In dit artikel helpen we u het SEO-workflowprincipe beter te begrijpen en geven we u enkele tips over hoe u uw organische zichtbaarheid kunt vergroten door uw eigen SEO-workflow te definiëren.

Wat is een SEO-workflow?

In een paar woorden: de SEO-workflow omvat alle activiteiten die het bedrijf moet uitvoeren om een resultaat te behalen in natuurlijke verwijzingen.

Het begrip workflow omvat ook alle betrokkenen bij het project, de verantwoordelijkheden van elk van hen, de prioritering van taken en de bijbehorende deadlines.

Hier is een voorbeeld van een SEO-workflow:

  • Marketingafdeling De marketingmanager bepaalt de wereldwijde en digitale strategie van het bedrijf. Hij coördineert ook de campagnes en bepaalt de producten/diensten waarop moet worden gefocust.
  • Digitale afdeling De SEO manager heeft de rol van Project Manager (PM). Hij ontwerpt de SEO-strategie rekening houdend met de marketingprioriteiten – alleen of met een SEO-bureau. Hij is belast met de follow-up van de taken en de rapportage van de SEO-resultaten.
  • Afdeling Communicatie/Branding De communicatiemanager schrijft de inhoud van de website. Hij krijgt een briefing van de PM met het belangrijkste trefwoord van de te produceren inhoud en de goede SEO-praktijken. Hij zorgt ervoor dat SEO-optimalisatie en het merkimago van het bedrijf met elkaar in overeenstemming worden gebracht (tone of voice).
  • IT/Web-afdeling: de ontwikkelaar integreert de technische optimalisaties van de site op basis van de door de PM ingebrachte tickets.
SEO workflow, een echte impact booster 1

Hoe kan dit u helpen bij uw SEO-projectbeheer?

Door een goede SEO-workflow in uw bedrijf op te zetten, kunt u ieders rol verduidelijken en op hun expertise vertrouwen om aan efficiëntie te winnen. De belangrijkste uitdaging voor een SEO Project Manager is het mobiliseren van de juiste expertise om zich te concentreren op zijn core business: SEO-strategie en identificatie van de beste optimalisatiehefbomen.

Zodra de SEO-workflow duidelijk is, kunt u mogelijk onnodige stappen elimineren en elke stap prioriteren.

Met andere woorden, het zal u in staat stellen uw project zo efficiënt mogelijk te maken, door de coördinatie van uw teams te verbeteren, het besluitvormingsproces te versnellen en fouten te verminderen. Het resultaat? Je ziet je posities veel sneller stijgen!

Hoe bepaalt u uw eigen SEO-workflow?

SEO workflow, een echte impact booster 3

Stap 1: SEO-strategie en detectie van optimalisatieprojecten

Allereerst is het belangrijk om uw SEO-strategie te bepalen, die gebaseerd is op 3 pijlers:

  • Semantische analyse Wat zijn de meest veelbelovende trefwoordthema’s?
  • Een inventarisatie van de populariteit van de site Wordt hij door Google beschouwd als een autoriteit op zijn gebied?
  • Een inventaris van de technische gezondheid van de site De technische fundamenten: maken zij een goede indexering en begrip van de site door de zoekmachines mogelijk?

De SEO-manager zal deze strategie moeten communiceren aan elke stakeholder die een rol speelt bij de implementatie. Iedereen moet het eens zijn met de SEO-doelstellingen, en iedereen moet begrijpen welk effect zijn acties zullen hebben op het project.

Stap 2: Identificatie van SEO quick wins en taakverdeling

Zodra u de werksites hebt gedefinieerd, moet u de taken identificeren die meerdere keren in hetzelfde jaar worden uitgevoerd, zoals het maken van landingspagina’s, het creëren van bloginhoud, het optimaliseren van bestaande inhoud, het corrigeren van SEO-markupfouten (verschillende H1’s bijvoorbeeld), …

Voor elk van deze taken is het nuttig te bepalen wie wat gaat doen, binnen welk tijdsbestek en met welke hulpmiddelen. Met de SEO-strategie kunt u vervolgens uw acties prioriteren, te beginnen met de SEO quick wins, d.w.z. de taken waarmee u met een beperkte inspanning een maximaal effect kunt sorteren. Idealiter wordt elke actie toegewezen aan een specifieke persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan binnen de toegewezen tijd.

Stap 3: Controleer uw vooruitgang en rapporteer over de SEO-resultaten

Vergeet het belangrijkste niet: volg de uitvoering van de taken en controleer uw vooruitgang. Een goede praktijk is om vanaf het begin van het project een rapportagesysteem op te zetten door de volgende vragen te beantwoorden

Vermijd de klassieke valkuil om uw management zoveel mogelijk gegevens te verstrekken. Bij SEO is, net als bij design, “minder is meer”. Houd rekening met de prioriteiten en het deskundigheidsniveau van elke persoon bij de keuze van het soort informatie dat moet worden opgenomen en de opmaak ervan.

Welke instrumenten voor projectbeheer moet ik gebruiken?

In de meeste projecten wordt veel tijd besteed aan de organisatie van het project zelf, waarbij men zich afvraagt of de teams die aan het project werken goed vorderen en hun deadlines halen. Er worden dan veel berichten uitgewisseld, die soms verloren gaan of vergeten worden. Dit is waar sommige instrumenten voor projectbeheer kunnen helpen. Hiermee kunt u alle taken centraliseren en de voortgang van elke betrokkene bekijken.

Om u te helpen uw SEO-processen te beheren, kunt u projectbeheer- of communicatieplatforms gebruiken zoals Slack, Asana, Teams of zelfs Trello. Deze zijn echter niet specifiek ontworpen voor biologische verwijzingen. U moet zorgen voor de set-up, het platform voeden met uw verschillende analyses en ervoor zorgen dat de taken en hun impact worden opgevolgd.

U kunt uw SEO-workflow ook vereenvoudigen door een speciaal platform te kiezen dat een deel van het werk voor u doet. Dit staat algemeen bekend als een Enterprise SEO-platform.

SEO workflow, een echte impact booster 5

De SEO workflow, een goede manier om gemotiveerd te blijven!

Wanneer een SEO-workflow is opgezet en goedgekeurd, delen alle belanghebbenden een gemeenschappelijk doel. Het gaat niet langer om het uitvoeren van een vervelende taak, maar om het bijdragen aan een betere organische zichtbaarheid. Om dit te laten werken, is het essentieel om te kunnen aantonen dat elke taak deze SEO-prestatiedoelstelling dient. “Welke impact had mijn actie? Deze vraag is lastig bij SEO omdat het vaak moeilijk is om een enkele actie te koppelen aan een verbetering van de zichtbaarheid. En toch is het de sleutel tot motivatie en inzet!

Er zijn oplossingen, zoals Semactic Enterprise SEO platform, om u te helpen dat verband te leggen tussen implementaties en impact. In een context waarin de SEO-concurrentie toeneemt, is het van cruciaal belang uw teams gemotiveerd te houden om uw site voortdurend te optimaliseren.

Dus, bent u overtuigd van de waarde van SEO-workflows? Wil je er meer over weten?

Aarzel niet om contact op te nemen met onze teams voor een diepgaander gesprek.

Picture of Céline Naveau

Céline Naveau

Céline is the co-founder of Semactic, an innovative SEO solution launched in 2020. Passionate about SEO for over 10 years, she has accumulated a wealth of experience as an SEO consultant, with a particular affection for e-commerce and news sites. Before joining Semactic, Céline worked for a well-known digital agency in Belgium, where she coordinated a team of experts in search marketing, social ads and analytics. She also has extensive marketing and project management experience in national and international companies.

Register to our newsletter

Related Posts

Let us personalize your experience!

We’re excited to offer you a custom-made free trial of our product, handcrafted by our experts to ensure you enjoy the best possible experience. To get started, simply share your contact details with us and our dedicated team will reach you & set up your account, fine-tuning it to match your preferences and requirements.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool

Laat ons uw ervaring personaliseren!

We zijn verheugd om u een op maat gemaakte gratis proefversie van ons product aan te bieden, handgemaakt door onze experts om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Om te beginnen, deelt u gewoon uw contactgegevens met ons en ons toegewijde team zal u bereiken en uw account instellen en afstemmen op uw voorkeuren en vereisten.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool