SEO Dashboard: de juiste KPI voor een bruikbaar dashboard

Woman

Het kan een uitdaging zijn om de resultaten van SEO te meten en aan te tonen. Er zijn tegenwoordig veel tools op de markt, maar die zijn meestal gericht op SEO-experts en niet op digitale marketingmanagers of acquisitiemanagers. Dit artikel gaat over hoe wij een effectief en bruikbaar dashboard hebben gebouwd, met de nadruk op impactmonitoring. Want het begint allemaal met de juiste SEO-strategie en Key Performance Indicators (KPI).

1) Wat is een SEO dashboard?

Een SEO dashboard is een hulpmiddel dat u een overzicht geeft van uw KPI, zodat u de resultaten van uw acties kunt evalueren en de juiste beslissingen kunt nemen. Dit laatste is essentieel. Tijdens mijn reis als data-analist heb ik zoveel klanten dashboards zien gebruiken met duizenden KPI, met overal gegevens. Deze dashboards waren zo overgedetailleerd dat niemand er een beslissing op kon baseren. Ze gingen uiteindelijk verloren in de massa van de hulpmiddelen van het bedrijf die niemand gebruikt. Daarom ga ik veel nadruk leggen op dit hoofddoel van een dashboard: de juiste beslissingen mogelijk maken.

Ik noem het een besluitvormend SEO dashboard. Het is meer dan een dashboard, het wordt een centraal onderdeel van de manier waarop het bedrijf evalueert en beslissingen neemt. Het dashboard wordt onderdeel van de activiteiten van het bedrijf en daarom moet het worden gebouwd met inachtneming van de specifieke kenmerken en het bestaande proces. Met andere woorden, je moet een proces gebruiken om een dashboard te bouwen dat geïntegreerd is in een proces.

Hier is een model van SEO dashboard, gebruikt door onze Semactic SEO software om klanten te helpen de impact van hun natuurlijke verwijzingen te meten.

SEO Dashboard: de juiste KPI voor een bruikbaar dashboard 1

Een dashboard moet de volgende kenmerken hebben :

 • De gebruiker moet de resultaten van het bedrijf in één oogopslag kunnen begrijpen. De presentatie van de KPI’s en de grafieken moeten relevant, duidelijk, interactief en gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • De gebruiker moet zeer snel beslissingen kunnen nemen op basis van de resultaten. Dit betekent dat u de juiste KPI’s hebt geselecteerd, dat u ze hebt vergeleken met de meest relevante periode (bijvoorbeeld: vorige periode, of vorig jaar, afhankelijk van wat u wilt meten), dat u rekening hebt gehouden met de concurrentie en dat de veranderingen goed uit de verf komen.
 • Het dashboard moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn of er moet regelmatig een samenvatting naar de mailbox van de gebruiker worden gestuurd.

2) Hoe bouw je een actiegericht SEO-dashboard?

Om een actionable SEO Dashboard te bouwen, heb je een proces nodig, zoals vermeld in het1e punt: “je moet een proces gebruiken om een dashboard te bouwen dat geïntegreerd is in een proces”.

Als u wilt dat uw SEO-dashboard wordt gebruikt, moet u het bouwen op basis van de bestaande SEO-strategie, dat is het uitgangspunt :

Wat is de strategie van uw bedrijf? Wat zijn de belangrijkste marketingdoelstellingen ? Hoe draagt SEO bij tot deze doelstellingen?

Deze vraag moet u helpen een overzicht te krijgen en de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI) te definiëren die kunnen bijdragen aan het bedrijf. Is het bedrijf gericht op het genereren van online verkopen of heeft het een bewustwordingsdoelstelling? In welke fase van het klanttraject richt u uw inspanningen, of op welke SEO persona?

Vervolgens moet u bepalen welke KPI zullen helpen om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Moet u zich richten op het verhogen van organische sessies? Of organische conversies? Of bestaande klanten helpen antwoorden te vinden op hun vragen?

Het definiëren van de juiste KPI is een cruciale stap en om succesvol te zijn in dit proces, moet u overwegen wie uw dashboard zal gebruiken. Is het operationeel personeel of een marketing manager? De keuze van de KPI en de weer te geven informatie zal hier sterk van afhangen. Zorg ervoor dat ze interessant zijn voor de primaire gebruiker.

Ten derde moeten de belangrijkste prestatie-indicatoren in perspectief worden geplaatst

Hoe meet het bedrijf zijn doelstellingen? Bijvoorbeeld, als het doel van het bedrijf is om het aantal sessies met 40% te verhogen ten opzichte van vorig jaar. U kunt deze doelstelling voor SEO verlagen, en u kunt zien of SEO voldoende bijdraagt aan de doelstelling van het bedrijf door organisch verkeer te vergelijken met vorig jaar.

De juiste beslissing nemen betekent ook rekening houden met de juiste parameters. Het evalueren van de concurrentie is cruciaal om je eigen prestaties te beoordelen. Vergeet niet informatie over uw concurrenten te verzamelen in uw SEO-dashboard. Hoe evolueren ze? Op welke onderwerpen/thema’s richten zij zich? Wat zijn hun sterke punten? Wat zijn hun zwakke punten? Deze kwesties zijn zeer belangrijk omdat zij aanwijzingen geven waarop u uw acties kunt baseren.

Hier is een voorbeeld van hoe wij dit soort onderwerpen behandelen in onze gebruiksklare SEO-tool

Strategische visie:

 • Acquisitie en conversies
 • Wereldwijde zichtbaarheid
 • Vergelijking met uw concurrenten
 • Sterke en zwakke punten van uw thema’s
SEO Dashboard: de juiste KPI voor een bruikbaar dashboard 3

Operationele visie:

 • Aantal trefwoorden in de eerste Google-resultaten
 • Ontwikkeling van posities
 • Evolutie per onderwerp (= categorie met meerdere trefwoorden)

SEO Dashboard: de juiste KPI voor een bruikbaar dashboard 5

Zorg er ten slotte voor dat u dit SEO-dashboard in uw bestaande proces inpast.

Als niemand uw dashboard gebruikt, is het een verspilling van geld en tijd. Daarom moet u ervoor zorgen dat het SEO-dashboard wordt geïntegreerd bij het bekijken van de resultaten. Als u een maandelijkse resultatenvergadering hebt, zorg er dan voor dat u een punt op de agenda zet met betrekking tot SEO-resultaten. Dit zal een ideale gelegenheid zijn om de kracht van natuurlijke verwijzingen aan te tonen en aan te tonen hoe essentieel het is om te investeren in SEO om resultaten op lange termijn te boeken.

Een ander voorbeeld werd gegeven door een van onze klanten. Als u zich bezighoudt met het opsporen van trends en behoeften in de markt, kunt u ook uw SEO-dashboard gebruiken om uw aanbevelingen meer gewicht te geven. Als het bedrijf bijvoorbeeld zonder voorraad zit voor een product, kan uw dashboard helpen de noodzaak van prioritaire herbevoorrading wegens piekvraag aan te tonen.

3) Maak een SEO-dashboard met Google Data Studio

Met sommige gratis tools zoals Google Data Studio kunt u een zeer solide dashboard bouwen dat gegevens uit verschillende bronnen kan integreren.

U kunt beginnen met het integreren van uw Google Analytics-gegevens. Met de juiste filters kunt u gemakkelijk het aantal sessies en organische doelen per land krijgen. U kunt ook de Google Search Console toevoegen die u waardevolle inzichten geeft in de zoekwoorden die u impressies (= verschijningen in de zoekresultaten) en verkeer opleveren.

Google Data Studio is een geweldig hulpmiddel en het is gratis! Probeer het eens! Helaas is er momenteel echter geen gratis tool waarmee u de gegevens van uw concurrenten kunt toevoegen aan Google Data Studio. Semactic laat u dat nu toe met zijn seo Data Studio connector*.

SEO Dashboard: de juiste KPI voor een bruikbaar dashboard 7

* Met deze connector kunt u concurrentiegegevens uit onze SEO-software toevoegen aan Google Data Studio. Zo kunt u de prestaties van alle online kanalen op één plaats analyseren. Wij bieden ook een vooraf geconfigureerd sjabloon, zodat u gemakkelijk uw zichtbaarheid kunt vergelijken met die van uw concurrenten, kunt zien waarop zij zich richten, uw domein autoriteit kunt meten ten opzichte van uw concurrenten, en vele andere functies rechtstreeks via uw eigen dashboard kunt openen.

Conclusie

Een dashboard is een krachtige manier om uw KPI’s te controleren en te meten. Het kan zelfs een bredere impact hebben wanneer het inzicht geeft in trends en aandachtspunten. Het moet echter op de juiste manier worden opgebouwd om effectief en bruikbaar te zijn. Dit kan een lang en moeilijk proces zijn. Daarom hebben wij een gebruiksklaar SEO-dashboard gebouwd – rechtstreeks geïntegreerd in onze software – dat gebaseerd is op de meest gebruikte indicatoren en de SEO-strategie van de klant.

Als u uw dashboard zelf wilt bouwen, adviseren wij u een methode in 4 stappen:

 1. Bouw uw dashboard op basis van uw bestaande SEO-strategie, die zelf voortkomt uit uw algemene marketingstrategie.
 2. Definieer de juiste KPI’s en zorg ervoor dat de visualisatie ervan in overeenstemming is met uw doelstellingen en gedachten voor de eindgebruikers van het dashboard.
 3. Plaats deze indicatoren (SEO KPI’s) in perspectief met uw strategie en uw concurrentie.
 4. Integreer dit SEO dashboard in uw interne processen -> Zorg dat het gebruikt wordt!

Wilt u meer weten over het kant-en-klare SEO-dashboard dat in onze software is opgenomen of hoe u uw SEO-impact beter kunt meten? Wij helpen u graag, neem contact op met het Semactic-team.

Wilt u uitwisselen over de laatste trends in SEO? Contacteer het Semactic team, we zijn altijd blij om SEO te bespreken.

Picture of Kevin Coppens

Kevin Coppens

Kévin begon zijn carrière als financieel auditor bij PWC en richtte zich daarna op digitale marketing met een specialisatie in web analytics. Al snel kreeg hij de functie van Head of Analytics, die hij opbouwde en ontwikkelde met het oog op permanente innovatie. Nieuwsgierig en creatief, Kévin is onverzadigbaar als het gaat om het vinden van nieuwe ideeën voor klanten. Zijn leergierigheid heeft er onder andere toe geleid dat hij zich al op jonge leeftijd heeft bekwaamd in coderen, een vaardigheid die essentieel is geworden voor iedereen die een actieve rol wil spelen in de digitale wereld. Als ondernemer in hart en nieren heeft hij in 2016 zijn eerste start-up opgericht en volgt hij alles wat met ondernemerschap te maken heeft op de voet.

Register to our newsletter

Related Posts

Let us personalize your experience!

We’re excited to offer you a custom-made free trial of our product, handcrafted by our experts to ensure you enjoy the best possible experience. To get started, simply share your contact details with us and our dedicated team will reach you & set up your account, fine-tuning it to match your preferences and requirements.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool

Laat ons uw ervaring personaliseren!

We zijn verheugd om u een op maat gemaakte gratis proefversie van ons product aan te bieden, handgemaakt door onze experts om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Om te beginnen, deelt u gewoon uw contactgegevens met ons en ons toegewijde team zal u bereiken en uw account instellen en afstemmen op uw voorkeuren en vereisten.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool