In-house SEO VS externe bureaus: wat is de juiste keuze?

Photo illustrating all the  criteria to take into account when considering in-house SEO

De SEO van een website hangt nauw samen met de visie van het bedrijf, de positionering van het merk, de inhoud, de “tone of voice”, maar ook met het beheer van de website (CMS) dat moeilijk aan een SEO-bureau kan worden toevertrouwd. Bij gebrek aan tijd of interne expertise is het echter soms nodig om het SEO-werk geheel of gedeeltelijk te delegeren. Hier zijn enkele tips om u te helpen de juiste balans te vinden tussen uitbestede en in-house SEO.

SEO, op het kruispunt van verschillende vaardigheden

SEO bevindt zich, meer dan andere digitale expertises, op het kruispunt van IT, communicatie, marketing en public relations. Dat maakt het zo spannend! Dit betekent ook dat deze verschillende expertises het eens moeten worden over een gemeenschappelijk doel: de online zichtbaarheid van uw inhoud vergroten om uw potentiële klanten aan te trekken, te interesseren en te converteren. Daarom moet SEO worden beschouwd als een project op zich, en niet als een onlinekanaal dat is voorbehouden aan digitale marketeers.

Het belang van interne controle

Ongeacht de optie die u kiest – extern bureau of in-house SEO – is het belangrijk om de kwesties van SEO, de gebruikte technieken en hun mogelijke gevolgen voor uw merkstrategie te begrijpen. SEO beïnvloedt niet alleen de inhoud van uw site (landingspagina’s of blog posts die moeten worden geoptimaliseerd), maar ook de technische elementen (SEO tags, 301 redirects, snelheid van de site …) en uw e-reputatie.

Dit laatste punt is de laatste jaren steeds belangrijker geworden met de komst van de E.A.T.-criteria voor “Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness”. Concreet betekent dit dat Google vooral let op de deskundigheid van een inhoud en de auteur ervan (relevantie, kwaliteit), hun autoriteit (populariteit, erkenning door derden) en hun geloofwaardigheid (betrouwbaarheid, veiligheid, …). Concepten die niet lichtvaardig moeten worden opgevat, niet alleen om je goed te positioneren in zoekmachines, maar ook om een sterk en consistent merkimago op te bouwen on- en offline.

In-house SEO: collega's werken samen om hun website te optimaliseren

Hoe vindt u het evenwicht tussen in-house SEO en een extern bureau?

Er zijn verschillende criteria waarmee rekening moet worden gehouden om het evenwicht te vinden dat het beste resultaat oplevert. Wij hebben drie belangrijke geïdentificeerd:

Organisatorische context

Een startende onderneming of VSE kent niet dezelfde realiteiten als een grote groep. Een kleine structuur profiteert vaak van een meer “hands-on” bedrijfscultuur waardoor het gemakkelijk SEO best practices kan implementeren. Het belangrijkste obstakel is echter tijdsbeheer. Deze bedrijven hebben een oplossing nodig die hen helpt prioriteiten te stellen en tijd te besparen bij de uitvoering, bijvoorbeeld door bepaalde taken te automatiseren.

In dat geval kunnen zij kiezen voor een combinatie van consulting en insourcing. De taak van het SEO-bureau zal erin bestaan een diagnose te stellen, de SEO-strategie te bepalen en het actieplan (prioriteiten) op te stellen, terwijl het bedrijf verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de aanbevelingen, en ad hoc ondersteuning zal vragen in geval van gebrek aan middelen (om inhoud te schrijven, bijvoorbeeld).

Omgekeerd zijn er in een groot bedrijf waardevolle middelen en functies voor SEO. Zij zijn echter vaak verspreid over verschillende afdelingen, of zelfs verschillende locaties, die min of meer goed met elkaar communiceren.

Grote bedrijven hebben ook te maken met een grotere SEO-complexiteit omdat ze vaak meerdere merken en websites hebben, en bijvoorbeeld te maken hebben met meertalige problemen. In deze context kunnen een goed projectbeheer en vooruitgang door “quick wins” de valkuil vermijden van een mooie SEO-strategie die nooit wordt uitgevoerd.

Het SEO-bureau kan optreden als een “neutrale” expert, die bijdraagt aan het actieplan en beslist over de meer complexe technische kwesties. De SEO-projectmanager binnen het bedrijf zal de interne focus moeten bepalen waarop het actieplan moet worden getest en de belangrijkste mensen moeten laten samenwerken voor het succes van het project. Door op kleine schaal te beginnen kunnen sneller resultaten worden geboekt en kunnen de teams worden gemotiveerd om hun inspanningen voort te zetten.

Deskundigheid en digitale volwassenheid

Bij de keuze van een potentiële partner speelt de mate van digitale volwassenheid van het bedrijf een centrale rol. Is digitale marketing een prioriteit voor het management? Welke kennis heeft hij? Heeft het bedrijf deskundigen op dit gebied?

Als u net begint met uw digitale marketingstrategie en/of je bent nog nieuw, moet je naarworden begeleid door een gespecialiseerd agentschapen haar niet alleen de strategie (het actieplan) toe te vertrouwen, maar ook een deel van de uitvoering, zodat u zich op uw kernactiviteiten kunt concentreren.

Met de versnelling van de digitalisering zijn veel bedrijven zich bewust geworden van de uitdagingen van digitale marketing en de noodzaak om de codes ervan te begrijpen om zich te ontwikkelen. Naast een goede zichtbaarheid in Google stelt SEO marketing bedrijven in staat informatie te verzamelen over hun concurrentie, over de pieken in de belangstelling voor een product/dienst, over nieuwe trends … Zeer nuttige informatie voor een echte “klantgerichte” marketingstrategie.

Als u er zo over denkt, kan het SEO-bureau u helpen uw SEO-strategie te bepalen en kunt u intern de uitvoering en de dagelijkse follow-up beheren. Met deze gedeeltelijke internalisering kunt u uw impact beter beheersen, de samenhang tussen uw verschillende kanalen waarborgen en deze schat aan informatie uit Google-zoekopdrachten volledig benutten.

Wat uw context ook is, wij raden u aan u te verdiepen in natuurlijke referencing om de resultaten die uw bureau u meedeelt in twijfel te kunnen trekken. Een minimale kennis van SEO-concepten en metrieken is essentieel om voordeel te halen uit uw SEO-bureau en uw impact te volgen.

Beschikbaar budget

Naast de vastgestelde behoeften blijft het budget uiteraard een belangrijke beslissingsfactor. De begeleiding door een SEO-bureau kan comfortabel zijn, maar als het over meerdere weken of maanden wordt uitgesmeerd, kan het u snel kosten. Een andere veel voorkomende valkuil is het laten uitvoeren van een SEO-audit die onuitgevoerd blijft door gebrek aan begrip of interne drive om de aanbevelingen uit te voeren.

Voordat u voor een bepaalde aanpak kiest, moet u bedenken welke resultaten u wilt bereiken en binnen welk tijdsbestek. Ga na over welke middelen u beschikt en maak een onderscheid tussen eenmalige en terugkerende kosten. Verwaarloos ten slotte niet het deel dat betrekking heeft op de uitvoering van de aanbevelingen. De kosten van een audit of een SEO-strategie kunnen redelijk lijken, maar als ze niet worden gevolgd door acties, zijn het gewoon onnodige kosten die elders hadden kunnen worden geïnvesteerd.

Interne projectmanager, ondersteuning en SEO-tool: de winnende combinatie

Bij de lancering van een digitale strategie is het soms nodig om de volledige SEO toe te vertrouwen aan een bureau, maar deze afhankelijkheid kan snel duur blijken te zijn en na verloop van tijd aan toegevoegde waarde inboeten. Omgekeerd kan het te snel willen internaliseren van SEO, zonder ondersteuning, leiden tot strategische fouten en interne demotivatie.

Het is allemaal een kwestie van dosering. Digitale marketing is zo’n strategische kwestie geworden dat het cruciaal is om de belangrijkste concepten ervan te beheersen. Zelfs zonder expert te zijn, kun je een groot deel van het proces internaliseren. Wij raden aan een webprojectmanager aan te wijzen die SEO-implementaties kan coördineren. Er bestaan oplossingen om u te helpen dit project te beheren en uw SEO-strategie efficiënt uit te voeren.

Bij Semactic is ons doel om de verschillende SEO belanghebbenden te betrekken waar ze de meeste waarde toevoegen. Door een combinatie van upstream SEO-strategie (consulting), SEO-software in SaaS-modus en on-demand ondersteuning, versterkt u uw interne eigenaarschap en uw impact in termen van zichtbaarheid en conversies.

Dankzij een

pragmatische en projectmanagementgerichte aanpak

vermijdt u inefficiënties en kunt u zich concentreren op de essentie. Zodra de SEO-strategie is geïntegreerd in de Semactic-software, neemt deze het over en vertelt u precies wat u moet doen om uw zichtbaarheid in zoekmachines te vergroten. U wijst taken toe aan de juiste mensen (copywriter, ontwikkelaar, …) en ziet de concrete impact van uw inspanningen.

Kortom, u neemt de controle over uw SEO, terwijl u profiteert van ondersteuning op maat.

Wil je er meer over weten? Neem contact op met het Semactic team.

Céline Naveau

Céline Naveau

Céline is the co-founder of Semactic, an innovative SEO solution launched in 2020. Passionate about SEO for over 10 years, she has accumulated a wealth of experience as an SEO consultant, with a particular affection for e-commerce and news sites. Before joining Semactic, Céline worked for a well-known digital agency in Belgium, where she coordinated a team of experts in search marketing, social ads and analytics. She also has extensive marketing and project management experience in national and international companies.

Register to our newsletter

Related Posts

Let us personalize your experience!

We’re excited to offer you a custom-made free trial of our product, handcrafted by our experts to ensure you enjoy the best possible experience. To get started, simply share your contact details with us and our dedicated team will reach you & set up your account, fine-tuning it to match your preferences and requirements.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool

Laat ons uw ervaring personaliseren!

We zijn verheugd om u een op maat gemaakte gratis proefversie van ons product aan te bieden, handgemaakt door onze experts om u te verzekeren van de best mogelijke ervaring. Om te beginnen, deelt u gewoon uw contactgegevens met ons en ons toegewijde team zal u bereiken en uw account instellen en afstemmen op uw voorkeuren en vereisten.

Picture illustrating the demo of the Semactic SEO tool